Naše medové produkty

Náš med splňuje svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi požadavky současné platné legislativy. 

Produkujeme dva druhy medu:

  • med květový  (luční, lipový, s maliníkem)
  • med smíšený lesní


Med květový vzniká zpracováním sladké šťávy - nektaru pocházejícího především s ovocných stromů a lučních bylin. Obsah cukru (glukózy a fruktózy) tvoří více než 82%, obsah vody 18%. Specifickým druhem květového medu je "květový med lipový", v němž převážná část nektaru pochází z květů lípy a je charakteristický svou nezaměnitelnou chutí i vůní.


Smíšený lesní med vzniká zpracováním jednak nektaru především z květů maliníku a ostružiníku, jednak zpracováním medovice, kterou včely sbírají především na jehličnatých stromech. Je charakteristický svojí tmavší barvou, vyšší elektrickou vodivostí a obsahem minerálních látek. 

Produkce medu

Naše produkty jsou vyráběny a následně zpracovávány v souladu s principy ekologické výroby. 

Jedná se o prvovýrobu, která je zcela 100% zpracovávaná ručně. 

Na zpracování medu máme vytvořeno zázemí, kde probíhá vlastní příprava na medonosnou sezónu (příprava rámků, úlů, krmiva pro včely.....) až po ruční zpracování medu (odvíčkování, vytáčení, stáčení do sklenic, etiketování, atd..).